Mål och arbetssätt

Vårt mål är att alla våra kunder ska känna sig trygga med oss. För att få trygghet krävs att våra kunder litar på personalen och att vi har en hög kontinuitet på personalen. Hög kontinuitet ger en ökad trygghet.

För att nå en hög kontinuitet har vi ett speciellt upplägg på våra arbetstider. Din kontaktperson arbetar mån-fre dagtid. Det innebär att en och samma person kommer till dig varje vardag, dagtid. Alla serviceinsatser utförs av din kontaktperson och all omsorg som ligger dagtid mån-fre. Har du endast hjälp på dagtid vardagar behöver du inte träffa mer än en person, förutom vid semester, sjukdom m.m. På kvällarna har vi samma personer som kommer hem till dig. Vi försöker lägga schemat så att max tre personer ska arbeta på ett kvällsschema. Det innebär att du max har tre olika personer som kommer på kvällen. Helgpersonalen arbetar varannan helg. Det innebär att du har två olika personer som kommer på helgerna.

Är det semester, någon är sjuk eller ledig så försöker vi tänka till när vi tar in en vikarie.

Vårt arbetssätt har blivit väldigt omtyckt bland både personal och kunder.

Uppföljning

Om dina förutsättningar förändras och du behöver mer eller mindre hjälp kan vi hjälpa dig att kontakta din biståndshandläggare.

Klagomål

I din kundpärm sitter det en blankett för synpunkter och klagomål. Den kan du använda om du har klagomål eller om det är något du vill förändra. Du kan även framföra din synpunkter via telefon, mail, fax, brev eller personligt.

  • Du kan be din kontaktperson ta med blanketten till kontoret. 
  • Vill du ringa oss går det bra på telefonnummer: Haninge 08-500 658 44 Tyresö 08-500 658 45
  • Vårt faxnummer är: 08-777 88 88 
  • Vår mejladress är: info@nogaomsorg.se

Kontoret ansvarar för att snarast behandla, svara samt följa upp ärendet. Du har ett svar senast 14 dagar efter att ärendet kommit oss till känna. Du kommer då få veta vilken åtgärd vi kommer ta. Åtgärden kommer sedan att följas upp.

Felaktig- eller kränkande behandling

Tycker du att du har blivit utsatt för en felaktig- eller kränkande behandling av personalen på Noga Omsorg kan du kontakta någon av dessa:

  • Verksamhetsansvarig på Noga Omsorg, Anna Pettersson Blomgren,  på telefon 08-500 658 44. 
  • Din kontaktperson
  • Din biståndshandläggare

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår