Frånvaro under pandemin

Just nu under pandemin har vi högre sjukfrånvaro bland personalen. Det beror på att personalen måste stanna hemma vid minsta lilla tecken på sjukdom. Det gör att vi har svårt att hålla den höga kontinuitet vi normalt har.