Tyresö

Välkommen till Noga Omsorg i Tyresö

Sedan 2014 har Noga Omsorg levererat hemtjänst till invånarna i Tyresö. Genom vårt engagemang och vårt dedikerade arbete har vi vuxit till att bli en av de största privata utförarna i kommunen. Vi är stolta över att kunna erbjuda högkvalitativ omsorg som möter våra kunders behov och förväntningar.

Vårt Kontor

Vårt kontor ligger i Skrubba industriområde på Solkraftsvägen. Härifrån koordinerar vi vår verksamhet och ser till att varje kund får den omsorg och uppmärksamhet de förtjänar.

Kvalificerad Personal

Nästan all vår dagtidspersonal är utbildade undersköterskor. Detta säkerställer att våra kunder får professionell och kvalitativ vård av högsta standard. Vi är också stolta över att vara silviacertifierade i Tyresö, vilket innebär att vi har omfattande kunskap och specialisering inom demensvård. Våra medarbetare är särskilt utbildade för att ge bästa möjliga omsorg till demenssjuka, vilket ger extra trygghet och stöd till både kunder och deras anhöriga.

Vad är Silviacertifiering?

Silviacertifiering är en kvalitetsmärkning inom demensvård som initierats av Stiftelsen Silviahemmet, en organisation grundad av Drottning Silvia av Sverige. Denna certifiering syftar till att höja kompetensen och kvaliteten inom vården av personer med demenssjukdomar.

Kriterier för Silviacertifiering

För att bli Silviacertifierad måste vårdgivare uppfylla en rad kriterier som säkerställer att de kan erbjuda vård av högsta standard till demenssjuka. Några av dessa kriterier inkluderar:

  1. Utbildning: Personal utbildas enligt Silviahemmets utbildningsprogram, vilket omfattar omfattande kunskap om demenssjukdomar, vård och omsorg.
  2. Personcentrerad vård: Fokus ligger på att erbjuda en personcentrerad vård, där omsorgen är anpassad efter varje individs behov, preferenser och förutsättningar.
  3. Kvalitetskontroll: Regelbundna uppföljningar och kvalitetskontroller genomförs för att säkerställa att vården håller en hög standard och ständigt förbättras.
  4. Anhörigstöd: Certifieringen inkluderar även stöd och utbildning för anhöriga, vilket är en viktig del av helhetsvården för personer med demens.

Fördelar med Silviacertifiering

Att vara Silviacertifierad innebär flera fördelar för både vårdgivare och kunder:

  • Ökad Kompetens: Personalens omfattande utbildning och fortbildning inom demensvård garanterar att de har den kunskap som krävs för att ge bästa möjliga omsorg.
  • Högre Kvalitet: Certifieringen säkerställer att vården håller en hög standard och att det finns kontinuerliga förbättringar i arbetssätt och omsorgsmetoder.
  • Trygghet för Kunder och Anhöriga: För demenssjuka och deras anhöriga ger certifieringen en extra trygghet och förtroende för att vården är specialiserad och professionell.
  • Holistisk Vård: Fokus på personcentrerad vård och anhörigstöd bidrar till en mer heltäckande och empatisk vårdupplevelse.

Silviacertifieringen representerar ett starkt engagemang för att förbättra livskvaliteten för demenssjuka och deras familjer genom högkvalitativ och specialiserad omsorg.

Våra Tjänster

Vi erbjuder en rad tjänster anpassade efter våra kunders individuella behov. Oavsett om det handlar om hjälp med vardagliga sysslor, personlig omvårdnad eller specialiserad demensvård, finns vi här för att underlätta och förbättra din vardag.

Kontakta oss

På Noga Omsorg sätter vi alltid våra kunders välmående i första rummet. Vi strävar efter att erbjuda omsorg och service av högsta kvalitet och är alltid redo att anpassa våra tjänster efter dina behov.

Tveka inte att kontakta oss för mer information om våra tjänster eller för att boka ett möte. Vi ser fram emot att få vara en del av din vardag och bidra till ditt välmående.