Vi strävar alltid efter att ha en hög personalkontinuitet hos våra kunder.

För att klara detta, så har vi ett speciellt upplägg på våra arbetstider. Din kontaktperson arbetar mån-fre dagtid. Det innebär att en och samma person kommer till dig varje vardag, dagtid.

Vi planerar så att max tre personer ska arbeta på ett kvällsschema. Helgpersonalen arbetar varannan helg.

”Vårt mål är att alla våra kunder ska känna sig trygga med oss. För att få trygghet krävs att våra kunder litar på personalen och att vi har en hög kontinuitet på personalen. Hög kontinuitet ger en ökad trygghet.”

— Therese Hamberg, grundare och VD

Är det semester, någon är sjuk eller ledig så planerar vi för att det ska bli så bra som möjligt för dig när vi tar in en vikarie.

Vårt arbetssätt är väldigt omtyckt bland både personal och kunder.


Planering
När du väljer oss som utförare kommer vi hem till dig på ett första besök för att planera insatserna tillsammans med dig. Du berättar för oss hur du vill ha det. Vi dokumenterar allt i en genomförandeplan som sedan ligger till grund för vårt arbete hos dig, så att omsorgen blir så som du önskar. 


Uppföljning
Om dina förutsättningar förändras och du behöver mer eller mindre hjälp kan vi hjälpa dig att kontakta din biståndshandläggare.


Klagomål
I din kundpärm sitter det en blankett för synpunkter och klagomål. Den kan du använda om du har klagomål eller om det är något du vill förändra. Du kan även framföra din synpunkter via telefon, mail, fax, brev eller personligt.

Du kan be din kontaktperson ta med blanketten till kontoret.  

Kontoret ansvarar för att snarast behandla, svara samt följa upp ärendet. Du har ett svar senast 14 dagar efter att ärendet kommit oss till känna. Du kommer då få veta vilken åtgärd vi kommer ta. Åtgärden kommer sedan att följas upp.


Felaktig- eller kränkande behandling
Tycker du att du har blivit utsatt för en felaktig- eller kränkande behandling av personalen på Noga Omsorg kan du kontakta någon av dessa:

  • Verksamhetsansvarig på Noga Omsorg, Anna Pettersson Blomgren,  på telefon 08-500 658 44.  
  • Din kontaktperson
  • Din biståndshandläggare