Personalkontinuitet och Trygghet hos Noga Omsorg

På Noga Omsorg strävar vi alltid efter att ha en hög personalkontinuitet hos våra kunder. För att uppnå detta har vi ett speciellt upplägg på våra arbetstider.

Din fasta omsorgskontakt

Din fasta omsorgskontakt arbetar mån-fre dagtid. Det innebär att en och samma person kommer till dig varje vardag, dagtid. Detta skapar en trygg och stabil omsorgsmiljö där du får möjlighet att bygga en nära relation med din vårdgivare.

Kvälls- och Helgpersonal

Vi planerar så att max två personer ska arbeta på ett kvällsschema, vilket innebär att du får träffa samma personer även under kvällstid. Helgpersonalen arbetar varannan helg, vilket bidrar till en kontinuitet även under helgerna.

Är det semester, någon är sjuk eller ledig så planerar vi för att det ska bli så bra som möjligt för dig när vi tar in en vikarie. Vårt arbetssätt är väldigt omtyckt bland både personal och kunder.

Planering

När du väljer oss som utförare kommer vi hem till dig på ett första besök för att planera insatserna tillsammans med dig. Du berättar för oss hur du vill ha det, och vi dokumenterar allt i en genomförandeplan som sedan ligger till grund för vårt arbete hos dig. På så sätt blir omsorgen precis som du önskar. Du får även en informationspärm på första mötet.

Uppföljning

Om dina förutsättningar förändras och du behöver mer eller mindre hjälp kan vi hjälpa dig att kontakta din biståndshandläggare. Vi ser till att dina behov alltid möts på bästa sätt.

En gång om året skickar Socialstyrelsen ut en undersökning till alla i Sverige som har hemtjänst. Vi ser gärna att alla våra kunder svarar på undersökningen . Den är anonym men den ger oss en bra indikation på vad du tycker om oss. Vi kan på så sätt veta om vi behöver ändra något i vårt arbetssätt.

Klagomål

I din informationspärm finns en blankett för synpunkter och klagomål. Du kan använda denna om du har några klagomål eller om det är något du vill förändra. Du kan också framföra dina synpunkter via telefon, e-post, brev eller personligt. Lättast är att ringa till kontoret och framföra dina åsikter.

Du kan be din kontaktperson ta med blanketten till kontoret. Kontoret ansvarar för att snarast behandla, svara samt följa upp ärendet. Du får ett svar senast 14 dagar efter att ärendet kommit oss till känna. Du kommer då få veta vilken åtgärd vi kommer ta, och åtgärden kommer sedan att följas upp.

Felaktig- eller Kränkande Behandling

Tycker du att du har blivit utsatt för en felaktig eller kränkande behandling av personalen på Noga Omsorg kan du kontakta någon av följande:

  • Kontoret
  • Din fasta omsorgskontakt
  • Din biståndshandläggare

Vi är här för att säkerställa att du alltid får den omsorg och respekt du förtjänar.